ΜΕΤΑΤΑΡΣΑΛΓΙΑ

Ο όρος μεταταρσαλγία περιλαμβάνει μια πληθώρα παθήσεων που προκαλούν πόνο στο πέλμα και ιδιαίτερα στις κεφαλές των μεταταρσίων με συνοδό ανάπτυξη κάλων στο δέρμα της περιοχής.

Οι συχνότερες αιτίες είναι ο μέγας βλαισός δάκτυλος (κότσι), η σημαντική διαφορά μήκους μεταξύ του δευτέρου δακτύλου σε σχέση με τα υπόλοιπα, ο δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος, η οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του δευτέρου μεταταρσίου καθώς επίσης και τραυματισμοί του ποδιού.

Η αντιμετώπιση ποικίλει ανάλογα με την αιτία αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στα αρχικά στάδια, προτείνεται η συντηρητική θεραπεία με χρήση μαλακών παπουτσιών και ειδικών ορθωτικών πελμάτων ανύψωσης των κεφαλών των μεταταρσίων, ενώ σε επίμονες περιπτώσεις η διαδερμική οστεοτομία στο ύψος του αυχένα του μεταταρσίου έχει εξαιρετικά αποτελέσματα.